Vyhazovací kolík s ochranou proti pooto?ení a pre-centrováním

Nov? standardizovaný úsporný tvar hlavy vyhlazovacího kolík? zajiš?uje jeho p?esnou polohu v nástroji. Na obou stranách umož?ují r?zné povrchy instalaci pouze v p?esn? požadované poloze a zárove? zabra?ují pooto?ení vyhazova?e. K pre-centrování slouží obvodové zkosení A umož?uje snadnou a rychlou montáž.

Knarr nabízí Tento typ vyhazova?e v kalené, DLC povlakované, nitridované – oxidované verzi. Krom? standardních pr?m?ru zahrnuje rozsah rozm?ru také mezi rozm?ry pro ú?ely opravy. V r?zných stupních jsou vyhazovací kolíky k dispozici p?ímo ze skladu až do délky 800 mm.

SHOP

39111DLC – Vyhazovací kolík s ochranou proti pooto?ení a pre-centrováním – DLC
39414 – Vyhazovací kolík s ochranou proti pooto?ení a pre-centrováním – nitridovaný/ oxidovaný