Rolkowy zatrzask suwakowy z na spr??ynce

KNARR oferuje rolkowy zatrzask suwakowy na spr??ynce jako funkcjonaln? alternatyw? do zatrzasku kulkowego.

Zalety s? oczywiste: zoptymalizowana i wi?ksza powierzchnia kontaktu elementu pozwala na fazowanie i eliminuje obróbk? ko?cow? na gwincie.

Zatrzask sk?ada si? z osi pokrytej pow?ok? DLC, hartowanej rolki (60 HRC) i wymiennych spr??yn o ró?nych si?ach trzymania (1 – 45 kg). Ze wzgl?du na brak smarowania, zatrzask pozostaje niezabrudzony. Odporno?? na temperatur? 220 ° C to kolejna zaleta. W przypadku ma?ych ?rednic (13 mm i 16 mm) element jest mocowany tylko na jedn? ?rub?. Obrót uzyskuje si? za pomoc? dodatkowego sworznia na powierzchni wsporczej.

SHOP