Arunc?tor cu siguran?? anti-r?sucire ?i pre-centrare

Noua form? standardizat?, cu economie de spa?iu, a capului arunc?torului asigur? pozi?ia sa distinct? în scul?. Pe ambele fe?e, diferite suprafe?e permit instalarea numai în pozi?ia exact? dorit? ?i, în acela?i timp, împiedic? distorsiunea arunc?torului. O circumferin?? oval? serve?te la precentrare ?i ajut? la asamblarea u?oar? ?i rapid?.

KNARR ofer? noul sistem anti-r?sucire în varianta c?lit?, acoperit? cu DLC ?i oxidat-nitrurat?. În plus, fa?? de diametrele standard, gama divers? de dimensiuni include, de asemenea, dimensiuni intermediare pentru repara?ii. În grada?ii diferite, arunc?tori sunt disponibili direct din stoc pân? la o lungime de 800 mm.

SHOP

39111DLC – Arunc?tor cu siguran?? anti-r?sucire- DLC
39414 – Arunc?tor cu siguran?? anti-r?sucire – nitrurat/oxidat