Skip to main content

Calitatea este măsurabilă

Pentru a asigura respectarea propriilor noastre standarde de calitate, se folosesc metode de măsurare tactile și optice. De la manual la complet automat, se măsoară cu precizie de până la 0,001 mm.

Pe lângă măsurarea-însoțitoare de producție, în prezent sunt disponibile microscoape video, dispozitive de măsurare a concentricității, dispozitive de măsurare cu laser, dispozitive de măsurare a durității, dispozitive de măsurare a rugozității sau codificatoare liniare pentru a susține inspecția mărfurilor ieșite.

Certificări

ISO 9001:2015

Certificarea conform DIN EN ISO 9001 este considerată o dovadă recunoscută la nivel internațional a competenței și eficienței unei companii.

De asemenea, la KNARR, avem baza pentru asigurarea calității. Sistemul voluntar, orientat pe proces de management al calității însoțește toate procesele operaționale și le pune constant la încercare.

Astfel, nu numai procesele interne sunt în continuă dezvoltare, dar și urmărirea optimizărilor continue este clar și clar subliniată!


AEO-C

Operatorii economici autorizați (abrevierea: AEO) sunt companii care sunt deosebit de fiabile și de încredere în domeniul vămuirii.

O procedură simplificată de declarare permite companiilor să contribuie la securizarea lanțurilor de aprovizionare globale.

Cerințele procesului, verificate de autoritățile vamale îi acordă, de asemenea, companiei KNARR statutul de exportator autorizat (SDE*).

Simplificările prevăzute de legislația vamală garantează partenerilor noștri internaționali un proces de livrare ușor și accelerat.

* (SDE = Declarație simplificată)

RESPONSABILITATE

Codul de conduită

Acționarea responsabilă și legală este o parte integrantă a companiei noastre. De aceea, recunoaștem responsabilitatea noastră socială ca parte a societății, ca partener de afaceri și angajator. Considerăm acest cod de conduită ca un ghid comun pentru relațiile noastre de afaceri și procesele de luare a deciziilor. Aceasta se referă la propriile noastre companii, precum și la terțe părți.