Skip to main content

Kwaliteit is meetbaar

Om het naleven van de eigen kwaliteitsgaranties te waarborgen, worden taktiele en optische meetprocessen gebruikt. Handmatig tot volautomatisch worden nauwkeurigheden tot 0,001 mm gemeten.

Naast het meten voor de productie, zijn er voor het ondersteunen van de goederenuitgangscontrole videomicroscopen, rondloop-meetapparaten, lasermeters, hadheidsmeters, ruwheidsmeters of lengtemeters beschikbaar.

Certificaten

ISO 9001:2015

De certificering volgens DIN EN ISO 9001 geldt als internationaal erkend bewijs van competentie en prestatievermogen van een bedrijf.

Ook bij KNARR vormt het de basis voor kwaliteitsborging. Het vrijwillige, procesgerichte kwaliteitsmanagementssysteem begeleidt alle bedrijfsprocessen en controleert deze doorlopend.

Zo worden niet alleen interne processen continu verder ontwikkeld, maar ook het streven naar continue optimalisatie heel duidelijk en open onderstreept!


AEO-C

Authorised Economic Operators (afkorting: AEO) zijn bedrijven die uitermate betrouwbaar zijn op het gebied van in- en uitklaringen door de douane.

Een vereenvoudigde aangifteprocedure stelt bedrijven in staat om wereldwijde toeleveringsketens te helpen bewerkstelligen.

De procedure-eisen die door de douane worden gecontroleerd verlenen KNARR ook de status van Toegelaten Exporteur (SDE*).

De vereenvoudigingen krachtens de douanewetgeving garanderen onze internationale partners een soepel en versneld leveringsproces.

*(SDE = Vereenvoudigde aangifte)

VERANTWOORDELIJKHEID

Gedragscode

Verantwoord en rechtmatig handelen maakt integraal deel uit van ons bedrijf. Daarom erkennen we onze sociale verantwoordelijkheid als onderdeel van de samenleving, als zakenpartner en als werkgever. Wij beschouwen deze gedragscode als gemeenschappelijk richtsnoer voor onze zakenrelaties en besluitvormingsprocessen. Dit heeft zowel betrekking op onze eigen bedrijven als op derden.