Skip to main content

Kvalita je měřitelná

Pro zajištění souladu s našimi vlastními požadavky na kvalitu se používají hmatové a optické metody měření. Přesnost až 0,001 mm se měří ručně až plně automaticky.

Kromě měření během výroby jsou k podpoře výstupní kontroly zboží k dispozici také videokomery, měřicí přístroje koncentrace, laserové měřicí přístroje, přístroje pro měření tvrdosti, přístroje pro měření drsnosti nebo přístroje pro měření délky.

Certifikace

ISO 9001:2015

Certifikace podle DIN EN ISO 9001 je mezinárodně uznávaným dokladem o způsobilosti a výkonnosti společnosti.

Také ve společnosti KNARR je certifikát základem pro zajištění kvality. Dobrovolný, procesně orientovaný systém řízení kvality doprovází všechny provozní procesy a neustále je podrobuje zkoušce.

Nejenže jsou neustále vyvíjeny interní procesy, ale také je jasně a zjevně podtržena snaha o kontinuální optimalizaci!


AEO-C

Oprávněný hospodářský subjekt (zkráceně AEO) jsou společnosti, které jsou zvláště spolehlivé a důvěryhodné v oblasti celního odbavení.

Zjednodušený celní postup umožňuje společnostem pomoci zabezpečit globální dodavatelské řetězce.

Celní požadavky kontrolované procesními požadavky také dávají společnosti KNARR status schváleného vývozce (schválení SDE – Simplified Declaration).

Zjednodušení podle celního práva zaručuje našim mezinárodním partnerům hladký a zrychlený proces dodání.

ODPOVĚDNOST

Kodex chování

Odpovědné a zákonné jednání je nedílnou součástí naší společnosti. Proto uznáváme naši sociální odpovědnost jako součást společnosti, jako obchodní podnik a zaměstnavatel. Tento kodex chování považujeme za společný vodítko pro naše obchodní vztahy a rozhodovací procesy s ohledem na naše vlastní společnosti i na třetí strany.