ISO 9001:2015

Certifikace podle DIN EN ISO 9001 je mezinárodně uznávaným dokladem o způsobilosti a výkonnosti společnosti.

Také ve společnosti KNARR je certifikát základem pro zajištění kvality. Dobrovolný, procesně orientovaný systém řízení kvality doprovází všechny provozní procesy a neustále je podrobuje zkoušce.

Nejenže jsou neustále vyvíjeny interní procesy, ale také je jasně a zjevně podtržena snaha o kontinuální optimalizaci!

Kvalita je měřitelná

Pro zajištění souladu s našimi vlastními požadavky na kvalitu se používají hmatové a optické metody měření. Přesnost až 0,001 mm se měří ručně až plně automaticky.

Kromě měření během výroby jsou k podpoře výstupní kontroly zboží k dispozici také videokomery, měřicí přístroje koncentrace, laserové měřicí přístroje, přístroje pro měření tvrdosti, přístroje pro měření drsnosti nebo přístroje pro měření délky.