Skip to main content

Jakość można zmierzyć

Aby zagwarantować zgodność z naszymi własnymi standardami jakości, wykorzystywane są metody pomiarów kontaktowych i optycznych. Od działań manualnych po czynności całkowicie zautomatyzowane – mierzymy z dokładnością do 0,001mm.

Oprócz pomiarów towarzyszących produkcji, podczas bieżącej kontroli wyrobów wykorzystujemy obecnie również mikroskopy z torem wizyjnym, urządzenia do pomiaru współosiowości, laserowe urządzenia pomiarowe, urządzenia do pomiaru twardości i chropowatości, a także przetworniki liniowe.

Certyfikaty

ISO 9001:2015

Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 9001 uważana jest za uznane na arenie międzynarodowej potwierdzenie kompetencji i skuteczności spółki.

Również w firmie KNARR, stanowi ona fundament zapewnienia jakości. Dobrowolny, zorientowany na procesach system zarządzania jakością towarzyszy wszystkim procesom operacyjnym i stale poddaje je próbie.

W ten sposób możemy nie tylko rozwijać nieustannie wewnętrzne procesy, ale też wyraźnie i jasno podkreślamy nasze dążenie do ciągłej optymalizacji!


AEO-C

Autoryzowani Ekonomiczni Operatorzy (w skrócie AEO) to firmy, które są szczególnie wiarygodne i godne zaufania w zakresie odpraw celnych.

Uproszczona procedura celna umożliwia firmom zabezpieczenie globalnych łańcuchów dostaw.

Wymagania procesowe sprawdzane przez organy celne nadają KNARR również status Autoryzowanego Eksportera (SDE).

Uproszczenia wynikające z prawa celnego gwarantują naszym międzynarodowym partnerom płynny i przyspieszony proces dostawy.

*(SDE = Simplified Declaration)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kodeks postępowania

Odpowiedzialne i zgodne z prawem działanie jest integralną częścią naszej firmy. Dlatego uznajemy naszą odpowiedzialność społeczną jako część społeczeństwa, jako przedsiębiorstwo biznesowe i pracodawca. Uważamy ten kodeks postępowania za wspólną wytyczną dla naszych relacji biznesowych i procesów decyzyjnych w odniesieniu do naszych własnych firm, a także osób trzecich.