Skip to main content

Milieu

Zonnepanelen

Een blik uit vogelperspectief zegt meer dan 1000 woorden: op een oppervlak van 15.000 m² zorgen rond 10.500 modules voor energie. Zonder twijfel zijn zonnepanelen milieuvriendelijker en duurzamer dan conventionele systemen voor energie-opwekking.

Warmteterugwinning

Het intelligente gebruik van afgevoerde proceswarmte vindt plaats met het warmteterugwinsysteem. De teruggevoerde energie is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Absoluut een optimaal gebruik van de beschikbare resources.

Verlichting

Het intelligente gebruik van afgevoerde proceswarmte vindt plaats met het warmteterugwinsysteem. De teruggevoerde energie is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Absoluut een optimaal gebruik van de beschikbare resources.

Afvalscheiding

Naast de klassieke afvalscheiding in de kantoorgebouwen, hechten we ook heel veel waarden aan een geordende afvalverwijdering op de productievloer. Juist afval dat olie bevat of met vet is vervuild, moet correct worden afgevoerd.

Papierloos kantoor

Dankzij constant geoptimaliseerde softwareoplossingen is het gelukt eerder op papier gebaseerde processen efficiënt en milieuvriendelijk om te zetten naar een papierloze praktijk. Elektronische orderregistratie en -bevestiging is al vele jaren de praktijk. Met toestemming van onze partners vindt ook de facturering papierloos plaats.

Koelwaterpreparatie

Door de behandeling van het koelwater behoudt het interne koelsysteem in lopend bedrijf zijn volledige vermogen. Bovendien worden bedrijfsmiddelen, energie en dus ook ons milieu, bespaard.