Skip to main content

Uchwyt z czujnikiem zegarowym

W procesie wtrysku obie połówki formy są dociskane względem siebie z wartością kilku tysięcznych.
Jeśli tak zwane oddychanie narzędzia będzie zbyt duże lub zbyt małe, może to prowadzić do powstawania zadziorów i ostatecznie do większego odrzutu wyprasek. Aby ręcznie zoptymalizować siłę zamykającą, odchył narzędzia można określić za pomocą czujnika zegarowego.

Aby monitorować pozycję wtrysku, KNARR oferuje uchwyt z czujnikiem zegarowym, który można przykręcić lub zamocować w wersji magnetycznej do istniejących lub nowych narzędzi. Obie wersje są wyposażone w wysokiej jakości czujnik zegarowy Mitutoyo. Z podziałką 0,01 mm, zegar ma zakres pomiarowy 5 mm.

SHOP

497040 – Uchwyt z czujnikiem zegarowym
497041 – Uchwyt do czujnika zegarowego
497042 – Czujnik zegarowy
497043 – Ogranicznik