Skip to main content

Serwis CAD

KNARR CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE
DO WASZYCH SYSTEMÓW

KNARR udostępnia własne biblioteki części normowanych do systemów SolidWorks i VISI. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.
W przypadku systemów Creo i Cimatron, standardowe części KNARR są wyszczególnione w dodatkowym module dostawcy.

DANE STEP

Kompletny zbiór wszystkich danych (*.step)

(02/2024)

Data (DE)  Data (EN)

SolidWorks

Sparametryzowane elementy SolidWorks

(02/2024)

Data (DE)  Data (EN)

VISI

Bezpośrednia integracja danych KNARR z VISI Mold Manager & Download (02/2024)

Data  

Platformy

Bezpośredni dostęp do rysunków CAD za pośrednictwem platform internetowych.