Serwis CAD

KNARR CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE
DO WASZYCH SYSTEMÓW

KNARR udostępnia własne biblioteki części normowanych do systemów SolidWorks i VISI. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.
W przypadku systemów Creo i Cimatron, standardowe części KNARR są wyszczególnione w dodatkowym module dostawcy.

DANE STEP

Kompletny zbiór wszystkich danych (*.step)

(04/2021)

Data (DE)  Data (EN)

SolidWorks

Sparametryzowane elementy SolidWorks

(04/2021)

Data (DE)  Data (EN)

VISI

Części znormalizowane i płyty
(12/2019)

2020 2020.1 2021

Platformy

Bezpośredni dostęp do rysunków CAD za pośrednictwem platform internetowych.