Skip to main content

Przegroda kanału chłodzenia

To rozwiązanie umożliwia poprowadzenie kanałów chłodzących na tym samym poziomie – w jednej płaszczyźnie. Równomierny, optymalny rozkład temperatury minimalizuje wypaczanie się wypraski.

Przegroda kanału chłodzenia o średnicach 6 mm, 8 mm, 10 mm
jest dostępna natychmiast z magazynu w wersji ze stali nierdzewnej
lub mosiądzu. Przegroda z mosiądzu jest dostępna dodatkowo
o średnicy 12 mm.