Skip to main content

Válečkový držák posuvníku


Ø10 – 42 mm

Jako doplněk k předchozí řadě (Ø10 mm, Ø13 mm, Ø16 mm, Ø19 mm, Ø22 mm a Ø28 mm) nyní KNARR nabízí držák posuvných válečků (295151) v Ø42 mm. Různě silné pružiny umožňují zádržné síly 80 kg, 120 kg nebo dokonce 160 kg a jsou proto zvláště vhodné pro velké, těžké posuvné prvky.  

Výhody jsou zřejmé: Optimalizovaný a zvětšený nosný povrch součásti umožňuje zkosení a eliminuje následné zpracování závitu.

Součastii držáku posuvníku jsou opatřeny DLC povlakem, kaleného válce (60 HRC) a vyměnitelných pružin s různými přítlačnými silami (1 – 160 kg). Vzhledem k tomu, že může být aplikováno mazání, se doporučuje v každém případě udržovat čistotu prostoru. Dalším bodem je teplotní odolnost 250 ° C. U malých průměrů (10 mm, 13 mm a 16 mm) je součást upevněna pouze 1 šroubem. Ochrana proti pootočení se dosahuje přídavným kolíkem na nosném povrchu.

Přidržovací destička 295152

  • Jednoduché časově úsporné opracovaní
  • Zjednodušené zajištění pojistky posuvné jednotky
  • Doporučeno pro nekalené desky
  • Minimalizuje opotřebení vnítřní části formovací desky
  • Nosná část může být snadno vyměněna


Ostatní posuvné pojistky