Normované díly

POSUVNÉ PRVKY

Posuvné jednotky (kulaté / úhlové), Úhlový kolíky, Pojistky posuvníků, Pružné tlačné prvky

VYHAZOVÁNÍ / VYJMUTÍ Z FORMY

Vyhazovací kolíky (kulaté, odsazené, potažené), Ploché vyhazovače, Trubkové vyhazovače, Vyhazovače s ochranou proti pootočení

VŠEOBECNÉ DÍLY PRO VÝROBU NÁSTROJŮ

Děrovací kolíky, Čítače cyklů, Spojovací prvky, Šrouby s okem, Válce s krátkým zdvihem

CENTROVACÍ A VODICÍ PRVKY

Vodící prvky, Jednotky pro jemné centrování, Vodicí sloupek, Vodicí pouzdra, Vodici čepy, Vodicí pouzdra s kuličkami po obvodu 

VSTŘIKOVÁNÍ / ZNAČENÍ

Datumovky, Popisovací jednotky, Stavěcí vložky, Vstřikovací vložky, Vzduchové ventily

CHLAZENÍ / TEMPEROVÁNÍ

Izolační desky, Vychylovací prvky, Křížení chlazení, Uzavírací zátky, Náustky, Spojovací systém

ELEKTROKOMPONENTY

Koncové spínače (mechanický, indukční), Kabel, Připojovací skříň, Logické rozdělovače, Zakrytí kabelů 

PŘÍSLUŠENSTVÍ / POMŮCKY

Diamantový pilníky, Pilníky s keramickými vlákny, Testovací kolíky