CAD služba

Naše standardní díly pro vaše systémy

KNARR poskytuje své vlastní standardní knihovny součástí pro systémy SolidWorks a VISI. Postupujte podle pokynů k instalaci.
V systémech Creo a Cimatron jsou standardní součásti KNARR uvedeny v doplňkovém modulu poskytovatelů.

STEP

Kompletní knihovna dat (* .step)
(03/2020)

Data (DE)  Data (EN)

SolidWorks

Parametrické součásti SolidWorks
(12/2019)

Data (DE)  Data (EN)

VISI

Standardní díly a desky
(12/2019)

2020 2020.1 2021

Plošiny

Přímý přístup k CAD geometriím prostřednictvím online platforem.