Skip to main content

FAKUMA 2023 – Review


Dojmy ze Friedrichshafen


S FAKUMA se minulý týden ve Friedrichshafen konala vrcholná událost v oboru.
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům za plodné a zajímavé diskuse na našem stánku.