Skip to main content

Idealna symbioza

Spółka Form-Technik Normalien GmbH zmieniła nazwę na KNARR Formtechnik GmbH.

Z dn. 1 lutego 2020 r. Form-Technik Normalien GmbH stała się członkiem Grupy KNARR.

W spółce zlokalizowanej w miejscowości Laichingen w Badenii-Wirtembergii nie wprowadzono dotychczas żadnych większych zmian poza zmianą nazwy spółki i danych kontaktowych.

„Naszą główną kompetencją pozostaje wysokiej jakości obróbka specjalna płyt na  korpusy do form wtryskowych” – mówi Kierownik Zakładu Michael Reichelt. P. Rainer Knarr – Prezes Zarządu nadmienia: akwizycja KNARR Formtechnik GmbH stworzyła efekt synergii, wymianę know-how, zwiększyła możliwości i moce produkcyjne dla optymalnego poszerzenia asortymentu KNARR o obróbkę specjalną płyt na życzenie klienta. 

Fuzja przynosi idealną symbiozę: podczas gdy KNARR dzięki zwiększonym zdolnościom produkcyjnym jest w stanie natychmiast obrabiać płyty specjalne o max. wymiarach 1.500×2.000×500 mm do 5.000 kg, zakład z Laichingen korzysta z rozbudowanej w Europie sieci sprzedaży producenta normaliów z Górnej Frankonii (Knarr Vertriebs GmbH).

Zdjęcie: grupa firm KNARR
Stoją dd prawej: Rainer Knarr (właściciel i Prezes Zarządu spółek grupy KNARR), Michael Reichelt (Kierownik Zakładu – KNARR Formtechnik GmbH)