Skip to main content

Traineeproject 2020

Bouw van een V6-motor

Naast het afwisselende werkschema van trainees bij KNARR, ontvangen we als trainees regelmatig afdelingoverstijgende projecten waarbij de betrokkenheid van zowel de industriële als de commerciële collega’s in opleiding nodig is. Dit jaar was het project gewijd aan het ontwerp en de productie van een V6-motor.


Gedurende het ontwerpproces kozen de toekomstige gereedschapsmakers en metaaltechnici het geschikte materiaal en productieproces voor elk afzonderlijk onderdeel, en uiteindelijk werd het ontwerp van de componenten voor een optimale productie in de vorm van CAD-gegevens vastgelegd.

Ook werden commerciële aspecten zoals kostenspecificatie, materiaalgebruik, tijdregistratie en taakverdeling in overweging genomen en op een continue basis gedocumenteerd.

Gedurende het hele proces, vanaf de vraag of het voor ons mogelijk was een V6-motor te bouwen, naast projectplanning en taakverdeling, tot en met de productie en de schriftelijke en visuele documentatie, hebben we niet alleen ons vermogen om onafhankelijk te werken kunnen laten zien, maar ook onze organisatorische vaardigheden en teamwork. Dit gaf ieder van ons de gelegenheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het toegewezen gebied.

Tijdens het project werd een camera gebruikt om een video-opname van de productie van de motor te maken en het accent te leggen op de verschillende productietechnieken. Met deze opname willen we mensen van verschillende leeftijdsgroepen, vooral van buiten de sector, een breed inzicht bieden in productieprocessen zoals draaien en slijpen. Het project werd afgesloten met een eindpresentatie.

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten bespraken we de werkwijze, de taakverdeling en andere organisatorische zaken. Ook wisselden we informatie uit over de voortgang van die week, bepaalden we nieuwe doelstellingen en werkten we samen om problemen op te lossen.

Ondanks de coronacrisis en de daarop volgende veiligheidsmaatregelen, die de communicatie tussen alle afdelingen moeilijker maakte, hebben we het project succesvol en op tijd afgerond, dankzij onze inzet en de ondersteuning van iedereen.

We willen onze instructeurs en iedereen die ons heeft geholpen en het project heeft gesteund hartelijk bedanken. We hebben met veel plezier als team samengewerkt tijdens het project ‘Bouw van een V6-motor’, we zijn tijdens deze uitdaging naar elkaar toegegroeid en hebben veel geleerd over de verschillende productieprocessen en de wisselwerking tussen productie en commercie. Het project hielp ons een nog beter overzicht en een diepgaander begrip te krijgen, vooral van de technische processen.

We kijken alweer uit naar het volgende traineeproject!