Skip to main content

Diamond-like carbon (DLC)

De coating in matrijzenbouw

KNARR neemt een pioniersrol op zich op het gebied van gecoate standaard-onderdelen en speciale onderdelen (special parts). Daarbij wordt met name diamond-like DLC coating al ruim tien jaar gepromoot. Dankzij onze opgedane expertise en jarenlange ervaring kan onze coating feilloos aanbevolen worden.

WAAROM DLC IN MATRIJZENBOUW?

De voordelen van de ongeveer een tot twee µ dikke, metaalvrije koolstoflaag zijn evident. Door de aanzienlijke vermindering van vatbaarheid voor slijtage is de coating met name zeer geschikt voor zwaar belaste bewegende delen – zoals ronde en vlakke uitwerppennen, centreerelementen, geleiders, kernen of schuiven. Tegelijkertijd zorgen de hieruit resulterende langere onderhoudsintervallen voor een langere levensduur.

OORSPRONG IN DE MEDISCHE – EN VOEDINGSINDUSTRIE

Optimale droogloopeigenschappen zijn een beslissend voordeel. De coating is geschikt voor gebruik in clean-rooms en is goedgekeurd voor gebruik in contact met levensmiddelen. Daarom genoot de coating al vanaf het begin veel populariteit, met name in de medische- en voedingssector. Maar inmiddels worden DLC-onderdelen in vele sectoren gebruikt. De productie van transparante onderdelen of auto-onderdelen die in een later stadium worden onderworpen aan een verfproces zijn verdere voorbeelden van het ideale gebruik van gecoate standaard-onderdelen.