Skip to main content

Urychlovač vyhazovače


Pro větší bezpečnost při procesu vyhazování výlisku z formy

Urychlovač vyhazovače (30141) platí za jednoduché a výhodné standardní řešení obzvláště u plastových dílů, které se z formy vyhazují jen obtížně. Díky houpavé konstrukci komponenty se jednotlivý vyhazovací kolík urychlí natolik, že je zaseknutí výlisku ve formě téměř vyloučeno.  


Dodatečný zdvih vyhazovače

Urychlovač je zabudován přímo do vyhazovací desky, je optimalizován pro tloušťky desek 17 mm, 22 mm a 27 mm a umožňuje maximálně dodatečný zdvih vyhazovače 7,6 mm.


Vyhazovací paket s dosedkami nebo bez nich

Tři standardní velikosti urychlovače vyhazovače (typ 1) se hodí pro kulaté vyhazovače s průměry 3–3,2 mm, 4–5,2 mm a 6–8,2 mm. Ty byly doplněny vždy o 4 mm vyšší variantou (typ 2). Ta se pak používá v případě, kdy jsou ve vyhazovacím paketu zabudovány dosedky. Dodatečná úprava výšky tudíž není nutná.