Skip to main content

DEN ZDRAVÍ KNARR


ZDRAVÍ JAKO CENNÝ ZDROJ

Naši zaměstnanci se každý den plně zavazují neustále rozvíjet naši společnost. Proto jsou zdraví a pohoda našich zaměstnanců obzvláště důležité.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z nejdůležitějších a již pevně zavedených pilířů firemní politiky skupiny KNARR. Velký význam přikládáme tomu, aby naši zaměstnanci pracovali na „zdravých“ pracovištích. Průběžně investujeme do ergonomického vybavení, jako je přechod na výškově stavitelné stoly nebo velké moderní obrazovky na kancelářských pracovištích, ale i do zvedacích pomůcek a prostředků na nošení ve výrobě.

ŘÍZENÍ ZDRAVÍ V PROVOZU SPOLEČNOSTI KNARR

Další motivací k aktivní podpoře zdraví naší pracovní síly je měnící se moderní svět práce. Neustálá mechanizace, rychlé tempo a přemisťování nových komunikačních technologií do všech oblastí života také staví zaměstnance a zaměstnavatele před nové výzvy.

Při Dnu zdraví v KNARR dostali všichni zaměstnanci příležitost využít širokou škálu nabídek osobní podpory zdraví a prevence.

Kromě přednášek a poradenských stánků na téma výživa a zdravé pauzy byla k dispozici také možnost spinálního screeningu a měření zádových a břišních svalů, zrakové a sluchové testy, analýzy tělesné hmotnosti a zkušební trénink „Znovu fit“.

Pestrobarevně namíchaný program završil catering z místní bioprodejny v podobě kombinace klasického ovoce a zeleniny spolu s inspirativními alternativními jídly a individuálním výživovým poradenstvím.

“Naše zdraví je naším největším bohatstvím. Je důležité, aby zaměstnavatelé plnili svou odpovědnost a povinnost péče tím, že budou své zaměstnance co nejlépe podporovat v podpoře a udržování jejich zdraví prostřednictvím různých nabídek. Jsme rádi, že se den zdraví setkal s tak kladným ohlasem, a již plánujeme další kampaně v rámci firemního řízení zdraví.” – Reinhard Felsen, bezpečnostní specialista.