Skip to main content

VÍTEJTE U KNARRU!

„Witamy w zespole” powitaliśmy w zeszły czwartek sześciu nowych praktykantów w zawodach urzędnika przemysłowego i mechanika narzędziowego.

„Rozpoczęcie praktyki jest dla nas, jako firmy rodzinnej, ważnym dniem, ponieważ staż stanowi podstawę późniejszej kariery zawodowej” – podkreślił założyciel firmy Rainer Knarr w swoim przemówieniu powitalnym.

Je pro nás nesmírně důležité optimálně začlenit naše juniorské zaměstnance do rodiny KNARR, poskytnout jim komplexní podporu při jejich školení a připravit je na jejich pozdější profesní obory. Proto školení v KNARR začíná týdenním úvodním seminářem. Stejně jako v pozdějších každodenních stážích se tato skládá ze směsi teoretického obsahu a praktických aplikací. Praktickou složku tvořilo kromě firemní prezentace, komentovaných prohlídek budovou firmy a mnoha dalších důležitých informací školení na pracovišti a prvotní aplikace formou skupinové práce. Vrcholem prvního dne však bylo seznámení se s našimi novými stážisty a těmi, kteří dokončili vyučení: Formou trainee brunche, který si stážisté zorganizovali samostatně, si v příjemném prostředí vyměnili první tipy a zkušenosti. atmosféru a mohly být zodpovězeny další otázky.

Těší nás posílení a přejeme hodně zábavy při učení se příslušného učňovského oboru!