Skip to main content

VDWF (Asociace německých výrobců nástrojů a forem) na turné

<<Treffpunkt Werkzeugbau>> navštěvuje Helmbrechts

VDWF s KNARR! Asociace německých výrobců nástrojů a forem se 1. září 2022 zastavila v závodě Helmbrechts se sérií akcí <<Treffpunkt Werkzeugbau>>. Po přivítání generálním ředitelem VDWF Ralfem Dürrwächterem následovaly čtyři zajímavé prezentace z oboru.

Jens Lüdtke (TEBIS Consulting) se ve své přednášce „An industry in transition“ zabýval aktuálními trendy a výzvami ve výrobě forem. Následně Dr. Mario Schubert (Process Gardening) vysvětlil na základě sedmi principů, proč je procesní dokumentace užitečnou a na budoucnost orientovanou podporou pro společnost. Poté Christian Götze (Toolplace) diskutoval o dvou různých tématech: Za prvé, „založení nástrojářské společnosti“ zdůraznilo správné využití synergií a koncentraci na klíčové kompetence. Následně podrobněji představil své online tržiště „Toolplace“, kde sdružuje vstřikování a výrobce forem.

Během firemních prohlídek mohli hosté nahlédnout do zákulisí a udělat si tak představu o dovednostech a kapacitách KNARR. Vysoká úroveň vertikální integrace umožňuje nejen vysoký podíl standardních dílů vyráběných vlastními silami, ale také zajišťuje největší možnou flexibilitu při zpracování požadavků na speciální díly.

Zbývající večer zve k networkingu v příjemně uvolněné atmosféře s kulinářskými specialitami.