Skip to main content

Úprava ceny pro standardní desky

s účinností od 12. září 2022

Během několika posledních měsíců čelil náš ekonomický systém náročným výzvám způsobeným pandemií. Ale to není vše: pokračující válečné činy na Ukrajině – jejich trvalé následky na naši společnost lze v současnosti pouze předpokládat – zhoršují již tak napjatou situaci.

Stejně jako ostatní průmyslová odvětví se strojírenství, výroba nástrojů a forem potýká s masivně zvýšenými cenami surovin. Abychom neohrozili Vaše požadavky na kvalitu a naši výkonnost a akceschopnost, jsme nuceni reagovat na nebývalý vývoj na trhu s ocelí a zvýšit ceny našich standardních plechů (Systém F, Systém K, P- a PX- desky) v průměru o 14,4 % s účinností od 12. září 2022.

S velkou radostí vám však můžeme oznámit, že u komponentů, které jsou méně náročné na materiál, žádné ceny neupravujeme. V souladu s tím zůstávají opatření nedotčena všechny ostatní standardní díly – navzdory dodatečnému nárůstu výrobních a energetických nákladů, což je silný znak pokračujícího partnerství.