We nemen verantwoordelijkheid!

Duurzaamheid bij KNARR

Onderwerpen als duurzaamheid en respect voor het milieu staan meer dan ooit op de voorgrond in de samenleving, politiek en industrie. Veel van de onderwerpen die momenteel zoveel aandacht krijgen, zijn al sinds lange tijd onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden bij KNARR.

“Bij ons gaan de economische en ecologische visie hand in hand, en dat al sinds vele jaren. Een duurzaam beheer van hulpbronnen levert niet alleen winst op, maar is onderdeel van verantwoordelijk ondernemerschap!”
Rainer Knarr (Managing Director)

ZONNECELLEN

Een perspectief in vogelvlucht zegt meer dan duizend woorden: op een gebied van ca. 15.000 m² genereren meer dan 10.500 modules energie. Met een zonnepanelensysteem dat 795,0725 kWp opbrengt, genereert KNARR op een mooie zomerdag de jaarlijkse energiebehoefte van twee eengezinswoningen. KNARR is daarmee een van de grootste energieproducenten in de regio.

WARMTETERUGWINNING

Het intelligente gebruik van afgevoerde proceswarmte vindt plaats met het warmteterugwinsysteem. De teruggevoerde energie is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Absoluut een optimaal gebruik van de beschikbare resources.

VERLICHTING

Het intelligente gebruik van afgevoerde proceswarmte vindt plaats met het warmteterugwinsysteem. De teruggevoerde energie is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Absoluut een optimaal gebruik van de beschikbare resources.

AFVALSCHEIDING

Naast de klassieke afvalscheiding in de kantoorgebouwen, hechten we ook heel veel waarden aan een geordende afvalverwijdering op de productievloer. Juist afval dat olie bevat of met vet is vervuild, moet correct worden afgevoerd.

PAPIERLOOS KANTOOR

Dankzij constant geoptimaliseerde softwareoplossingen is het gelukt eerder op papier gebaseerde processen efficiënt en milieuvriendelijk om te zetten naar een papierloze praktijk. Elektronische orderregistratie en -bevestiging is al vele jaren de praktijk. Met toestemming van onze partners vindt ook de facturering papierloos plaats.

KOELWATERPREPARATIE

Door de behandeling van het koelwater behoudt het interne koelsysteem in lopend bedrijf zijn volledige vermogen. Bovendien worden bedrijfsmiddelen, energie en dus ook ons milieu, bespaard.