Bereme odpovědnost!

Udržitelnost ve společnosti KNARR

Problémy jako udržitelnost a ohled na životní prostředí jsou ve společnosti, politice a průmyslu přítomny jako nikdy předtím. Mnoho z témat, která jsou dnes tak populární, je součástí KNARR již velmi dlouho.

“Pro nás jde jak ekonomická, tak ekologická vize ruku v ruce – a to po mnoho let.” Udržitelné řízení zdrojů se nejen vyplácí, ale je součástí odpovědného podnikání!“
Rainer Knarr (výkonný ředitel)

FOTOVOLTAIKA

Pohled z ptačí perspektivy říká více než 1000 slov: na ploše cca. 15 000 m², přibližně 10 500 modulů generuje energii. S výkonem solárního systému 795,0725 kWp generuje KNARR roční požadavky na dva rodinné domy za krásného letního dne. Díky tomu je KNARR jedním z největších výrobců energie v regionu.

REKUPERACÍ TEPLA

Procesní teplo je inteligentně využíváno systémem rekuperace tepla. Vrácená energie je z velké části zodpovědná za vytápění budov společnosti. Optimální využití stávajících zdrojů.

OSVĚTLENÍ

Technologie LED je často podceňována jako klíčová technologie pro „zelenou budoucnost“. Díky vysoké životnosti jsou vysoce kvalitní LED diody ekologickým zdrojem světla. Účinný, neznečišťující a recyklovatelný – s perfektní kvalitou světla.

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Kromě klasického třídění odpadu v kancelářské budově je pro nás ve výrobní oblasti velmi důležitá i řádná likvidace odpadu. Odpad, který obsahuje zejména olej nebo tuk, musí být řádně zlikvidován.

KANCELÁŘ BEZ PAPÍRU

Díky neustále optimalizovaným softwarovým řešením bylo možné převádět dříve papírové procesy na každodenní papírové procesy efektivním a ekologickým způsobem. Elektronické zadávání a potvrzování objednávek je v praxi již mnoho let. Se souhlasem našich partnerů je fakturace prováděna také bez papíru.

CHLADICÍ VODY

Úpravou chladicí vody si vnitřní chladicí systém udržuje během provozu svůj plný výkon. Kromě toho jsou chráněny zdroje, energie a nakonec i naše životní prostředí.