Skip to main content

Nowa generacja tulei prowadzących z rotacyjnym systemem kulkowym

Tuleje FreeLub również o śerdnicy 40 mm

Tuleja prowadząca z rotacyjnym systemem kulkowym już dawno zastąpiła poprzedni zespół prowadnicy kulkowej – składający się z tulei i koszyka kulkowego. Mała przestrzeń montażowa, bardzo duża nośność i nieograniczona długość skoku bez ruchu koszyka to łatwo zrozumiałe zalety.

Prowadzenie pakietów wypychaczy jest jednym z powszechnych i typowych zastosowań tulei prowadzących z rotacyjnym systemem kulkowym. Oczywiście kompaktowa konstrukcja umożliwia również alternatywne zastosowania. Obwodowe prowadnice kulkowe, w tym kulki ruchome wewnątrz tulei, prawie całkowicie wykluczają ryzyko zakleszczenia sie słupa prowadzącego.

FreeLub” nowej generacji

Jako dalszy rozwój popularnych tulei prowadzących z kulkami na obwodzie tuleja prowadząca z rotacyjnym systemem kulkowym, typu „FreeLub” (517404) oferuje dalsze optymalizacje. Zmodyfikowane prowadnice kulkowe są wkomponowane z lekkim nachyleniem dla lepszego prowadzenia. Zgrupowane i nowo podzielone kanały podwójnego kontaktu umożliwiają do 25% większe obciążenie w porównaniu z poprzednim modelem.

Dystrybucja kanałów kulowych

6 rowków

8 rowków

10 rowków

Aktualny

Poprzednik

Aktualny

Poprzednik

Aktualny

Poprzednik

Osady grafitu w kanałach zapewniają również ciągłe smarowanie kulek. Zamknięty system zapobiega zarówno utracie wewnętrznych smarów, jak i wnikaniu cząstek zewnętrznych. Gniazda wytrzymują stałą temperaturę pracy 190°C.

Ø40 mm

Dotychczasowy asortyment ze średnicami prowadnic 12 mm, 18 mm, 24 mm i 30 mm został poszerzony o trzy znormalizowane wykonania o średnicy 40 mm. Kompatybilne słupy prowadzące są dostępne z kołnierzem(51912), z kołnierzem i gniazdem pasowanym (51145) oraz bez kołnierza (51156).