Skip to main content

Válečkový držák posuvníku

KNARR nabízí funkční alternativu k držáku posuvníků s válečkem.

Výhody jsou zřejmé: Optimalizovaný a zvětšený nosný povrch součásti umožňuje zkosení a eliminuje následné zpracování závitu.

Součastii držáku posuvníku jsou opatřeny DLC povlakem, kaleného válce (60 HRC) a vyměnitelných pružin s různými přítlačnými silami (1 – 45 kg). Vzhledem k tomu, že může být aplikováno mazání, se doporučuje v každém případě udržovat čistotu prostoru. Dalším bodem je teplotní odolnost 220 ° C. U malých průměrů (10 mm, 13 mm a 16 mm) je součást upevněna pouze 1 šroubem. Ochrana proti pootočení se dosahuje přídavným kolíkem na nosném povrchu.

INTERNETOVÝ OBCHOD


Pojistky posuvníků