Skip to main content

Solidarita ve výrobě forem

Žádné navyšování cen pro rok 2021

Mimořádný rok plný neočekávaných výzev je za námi. Ještě na začátku loňského roku znělo slovo Corona virus podivně a vzdáleně. Později nás i celý svět držel v napětí. V soukromé, sociální a obchodní oblasti se mimořádná situace na mnoha místech vyvinula do vážných krizí.

Navzdory výjimečné globální situaci nechceme a ani nesmíme upadnout do paniky a pesimismu. Místo toho se podívejme na pozitivní důsledky toho, co se kolem nás děje: Svět, který je stále více digitalizován a víc a víc virtuální, prochází obrovským progresem, který by bez Corony trval roky nebo dokonce desetiletí. Solidarita mezi námi je dalším plusovým bodem posledních několika měsíců. Bylo nám ukázáno jak důležité je v těchto těžkých časech držet spolu. Naši partneři, a to bez výjimky vždy stáli po našem boku. Kromě toho došlo v různých oblastech k návratu na evropské trhy.

Jako jasný závazek k výrobě nástrojů a forem i zpracování plastů se firma KNARR rozhodla vzdát se zvýšení cen pro rok 2021.

“Naši zákazníci nás během krize vždy podporovali. Nyní je řada, na nás abychom vrátili alespoň část této solidarity. Z toho důvodu nebude pro rok 2021 provedena žádná úprava cen. Doufáme, že tímto krokem dokážeme přispět k hospodářskému oživení“ říká majitel firmy Rainer Knarr.