Skip to main content

VDWF (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Form i Narzędzi) w trasie

Impreza z serii <<Treffpunkt Werkzeugbau (Miejsce spotkania – Narzędziownia)>> gościła w Helmbrechts

VDWF (VDWF= Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Form i Narzędzi) z KNARR! Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Narzędzi i Form zatrzymało się na terenie Helmbrechts wraz z serią imprez pt. <>. Po powitaniu przez dyrektora zarządzającego VDWF Ralfa Dürrwächtera odbyły się cztery ciekawe wykłady dla branży.

W swoim wykładzie „Branża w okresie przejściowym” Jens Lüdtke (TEBIS Consulting) przedstawił aktualne trendy i wyzwania w produkcji form. Następnie dr Mario Schubert (Process Gardening) wyjaśnił w oparciu o siedem zasad, dlaczego dokumentacja procesu w przedsiębiorstwie jest użytecznym i przyszłościowym wsparciem. Christian Götze (Toolplace) omówił z kolei dwa różne tematy. Pierwszy temat:, „założenie Narzędziowni w formie Spółki Akcyjnej”, w którym podkreślił prawidłowe wykorzystanie synergii i koncentrację na kluczowych kompetencjach. Jako drugi temat bardziej szczegółowo przedstawił swoją internetową platformę handlową „Toolplace”, na której łączy wtryskownie i narzędziownie.

W ramach wycieczki po zakładzie wszyscy goście mogli zajrzeć za kulisy i zapoznać się z kompetencjami i możliwościami produkcyjnymi zakładu KNARR. Duży zakres produkcji pozwala przy tym nie tylko na wysoki udział elementów znormalizowanych własnej produkcji, lecz także zapewnia największą możliwą elastyczność podczas przetwarzania zamówień części specjalnych.

Przy wsparciu kulinarnym uczestnicy spotkania spędzili wieczór na debatach w grupach w miłej i luźnej atmosferze.