Skip to main content

Vychylovací zarážka s O-kroužkem


pro použití při vysokých teplotách

Vyvážené a homogenní chlazení ve vstřikovací formě může být rozhodující pro efektivní výrobu a v neposlední řadě pro kvalitu komponentů. Vychylovací zarážky umožňují cílené vedení chladicího média, zabraňují vzniku horkých míst a významně tak přispívají k rovnoměrnému chlazení formy.

Vzhledem k této hlavní funkci jsou vychylovací zarážky vyrobeny z materiálů, které odolávají mechanickému a zejména tepelnému zatížení. Plastová zarážka z chemicky odolného plastu (72112) od společnosti KNARR je speciálně navržena pro takovéto vysokoteplotní aplikace (voda: 180 °C, olej: 200 °C). Související vysokoteplotní těsnicí kroužky (70198) lze při opotřebení velmi snadno vyměnit. Stupnice integrovaná do plastového zarážky usnadňuje řezání zarážky na požadovaný konečný rozměr. Montáž/demontáž se provádí pomocí vnitřního závitu. PA zarážka je k dispozici ve standardních průměrech 8 a 10 mm (oba délky 180 mm), 12 a 15 mm (oba délky 250 mm), 18 a 20 mm (oba délky 300 mm).