Skip to main content

Projekt pro stážisty 2021

Návrh a výroba vstřikovací formy pro opakovaně použitelné plastové kelímky

Podnikové odborné vzdělávání a podpora našich mladších zaměstnanců jsou pevně zakotveny ve filozofii společnosti KNARR. Optimální a na praxi zaměřená odborná příprava je základem pro následnou kariéru na specializovaném pracovišti, z čehož nakonec profitují obě strany. Aby se naši stážisté mohli dlouhodobě seznamovat s jednotlivými procesy, jsou jim již od počátku svěřovány každodenní obchodní operace a procházejí nejrůznějšími odděleními. Dobře zavedené jsou také pravidelné projekty pro stážisty, které jsou mezi nimi vždy velmi oblíbené.


„Naši instruktoři samozřejmě v průběhu projektů stážistům poskytují podporu. Přesto je to skvělá příležitost, jak samostatně uplatnit vše, co jste se naučili. Spolupráce se stážisty z jiných vzdělávacích oblastí přináší všem zcela jiný pohled na některé otázky.“ 

Carina Meister (stážista v průmyslové výrobě) 


Úkol posledního projektu – navrhnout a vyrobit kompletní vstřikovací formu – byl vzrušující a náročný: Jak vypadá celý proces od plánování až po testování forem? Co je třeba zohlednit při konstrukci? Co je to kusovník (BOM)? Jak jsou jednotlivé komponenty pořizovány? Jak se vypočítávají náklady?

Během projektu byla také poskytována průběžná podpora ze strany našeho týmu instruktorů, stejně jako podpora na základě aktuálních potřeb ze strany našich odborníků v jednotlivých odděleních. Kromě zajímavých praktických zkušeností se stážisté mohli dozvědět více o metodických a strategických postupech a zároveň rozvíjet týmového ducha.


„S radostí vkládáme důvěru do našich stážistů, aby se díky takovým projektům mohli rozvíjet, a jsme vždy hrdí na skvělé výsledky jejich práce. Teoretické základy jsou důležité. Ještě důležitější je však vlastní praktická zkušenost, abyste získali co nejlepší odbornou přípravu – bez ohledu na to, o jaké povolání se jedná!“

Christoph Ploß (instruktor stážistů, průmyslové odvětví)

Partner tohoto projektu – RAUMEDIC:

Výsledkem nyní úspěšně dokončeného projektu je kelímek KNARR, který opravdu stojí za vidění a který lze využít různými způsoby. Testování a výroba probíhaly ve spolupráci s perspektivními procesními mechaniky sousední společnosti RAUMEDIC.

„Byli jsme opravdu hrdí na to, že jsme mohli vidět naši hotovou formu v akci a držet v rukou čerstvě vylisované kelímky – to byl absolutní vrchol.“

Julian Benker (stážista v oboru nástrojař)