VÁLEČKOVÝ DRŽÁK POSUVNÍKU

NOVÉ: Ø42 mm

Novinka v KNARR: Jako doplněk k předchozímu sortimentu (Ø10 mm, Ø13 mm, Ø16 mm, Ø19 mm, Ø22 mm a Ø28 mm) nabízí KNARR nyní válečkový držák posuvíku v Ø42 mm. Různě silné pružiny umožňují zádržné síly 80 kg, 120 kg nebo dokonce 160 kg a jsou proto zvláště vhodné pro velké, těžké posuvné prvky.

Výhody této varianty k zajištění posuvniku jsou komplexní:
Optimalizovaný a zvětšený nosný povrch součásti umožňuje zkosení a eliminuje následné zpracování závitu. Ve srovnání s jinými řešeními se válec ukázal být výrazně odolnější proti opotřebení.

Součastii držáku posuvníku jsou opatřeny DLC povlakem, kaleného válce (60 HRC) a vyměnitelných pružin s různými přítlačnými silami (1 –160 kg). Vzhledem k tomu, že může být aplikováno mazání, se doporučuje v každém případě udržovat čistotu prostoru. Dalším bodem je teplotní odolnost 250 ° C.

U malých průměrů (10 mm, 13 mm a 16 mm) je součást upevněna pouze 1 šroubem. Ochrana proti pootočení se dosahuje přídavným kolíkem na nosném povrchu.


Pojistky posuvníků