Skip to main content

Klinkenzugy od firmy Knarr

Procesně bezpečně vyjmutí z formy

Západkové zámky – klinkenzugy zajišťují přesnost řízených pohybů uvnitř forem s více dělícími rovinami. Klinkenzugy tak významně přispívají k úspěšnosti procesu odformování.
Kompaktní, předem sestavená jednotka umožňuje rychlou a nekomplikovanou instalaci na vstřikovací formu a zajišťuje spolehlivost při otevírání dělících rovin. Při vývoji výrobku byl kladen velký důraz na rozumné montážní rozměry a praktické vymezení standardních velikostí. V závislosti na aplikaci lze klinkenzugy KNARR přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka.

Hospodárné a bezpečné

Pečlivě zvolené materiály a kvalitní povrchová úprava jednotlivých komponent zaručují nižší opotřebení, optimalizovanou životnost a výrazně nižší náklady na údržbu. V kombinaci s významným zkrácením doby cyklu, kterého je dosaženo rychlým otevíráním a zavíráním vstřikovací formy, nabízejí klinkenzugy významný potenciál v oblasti zvýšení efektivity výroby. Klinkenzugy disponují západkovým systémem, který uzamyká desky v dané poloze a eliminuje možné kolize, což přispívá k vysoké stabilitě výrobního procesu.

Funkce

Ve vstřikovací pozici zajištěné západky tvarově přiléhají na tělo klinkenzugu (1). V případě otevřené formy (2) pak zapadají do vybrání, které je k tomuto účelu vytvořeno na hlavní desce. Tak dochází k odblokování posuvné lišty a k celkovému uvolnění. Blokovací mechanismus s pružinou aretuje obě západky.

Při otevírání formy dochází nejdříve k posunutí desek o vzdálenost „S1“ (stupeň 1). Po dosažení definovaného otvoru dojde k přisazení těla klinkenzugu na osazení hlavní desky. Po odblokování posuvné lišty pokračuje proces otevírání formy o vzdálenost „S2“. Uzavření formy probíhá v opačném pořadí.

Konstrukce a rozsah dodávky

Typ
101520
1Posuvná lišta314011/10-146-0 (1x)314011/15-196-0 (1x)314011/20-246-0 (1x)
314011/10-186-0 (1x)314011/15-246-0 (1x)314011/20-296-0 (1x)
2Hlavní deska314012/10-146 (1x)314012/15-196 (1x)314012/20-246 (1x)
 314012/10-186 (1x)314012/15-246 (1x)314012/20-296 (1x)
3Traverza314013/10 (1x)314013/15 (1x)314013/20 (1x)
4Tělo klinkenzugu314014/10 (1x)314014/15 (1x)314014/20 (1x)
5Západka (DLC)314015/10 (2x)314015/15 (2x)314015/20 (2x)
6Blokovací mechanismus (DLC)314016/10 (1x)314016/15 (1x)314016/20 (1x)
7Tlačná pružina314017/1 (2x)314017/1 (3x)314017/2 (2x)
8Válcový kolík44511/5-16 (2x)44511/5-20 (4x)44511/5-24 (4x)
9Šroub s válcovou hlavou40032/4-12 (2x)40032/8-16 (2x)40032/8-20 (2x)

Kromě kompaktní dodávky klinkenzugu představuje hlavní přidanou hodnotu produktu kompletně předmontované tělo klinkenzugu, a to včetně blokovacího mechanismu, tlačné pružiny a obou západek. Kompaktní konstrukce systému zabraňuje případným ztrátám jednotlivých komponent, například v průběhu demontáže za účelem údržby. Posuvná lišta a hlavní deska jsou nitridovány na ~630 HV10, blokovací mechanismus a západky jsou potaženy vrstvou DLC.