Skip to main content

Nowa generacja odpowietrzania


Optymalizacja formy wtryskowej poprzez odpowietrzanie rowkowe

Podczas procesu formowania wtryskowego często wytwarzane jest powietrze lub gazy, które w żadnym wypadku nie mogą zostać uwięzione we wnęce, ponieważ w przeciwnym razie powstają puste przestrzenie, które są szkodliwe dla wypraski. Aby uniknąć wad jakościowych wypraski, nadmiar powietrza musi zostać uwolniony z zamkniętego systemu.

Odpowiednie odpowietrzanie zawsze było uważane za jedno z najtrudniejszych zadań w procesie wtrysku. Wymóg ten był spełniany na przykład za pomocą szlifowanych powierzchni na trzpieniu wypychacza. Niewątpliwie pozwala to osiągnąć zadowalające wyniki w zakresie odpowietrzania – ale powstają tutaj inne zagrożenia, takie jak tworzenie się zadziorów lub gorsze właściwości prowadzenia, a tym samym znacznie większe zużycie.


Geometria spiralna jako doskonałe rozwiązanie

KNARR stawia czoła wyzwaniu dzięki wysoce precyzyjnej geometrii spiralnej, która zapewnia niezawodne odpowietrzanie. “Nawet w naszej własnej produkcji form wielokrotnie napotykamy na trudności związane z odpowietrzaniem. Wszystkie dostępne do tej pory rozwiązania były mniej niż idealne” – mówi Florian Schneider z działu sprzedaży technicznej KNARR, wyjaśniając powody nowego podejścia.


Szeroki zakres wymiarów

Wypychacze z odpowietrzeniem są dostępne nie tylko we wszystkich popularnych średnicach od dwóch do dwunastu milimetrów, ale także w rozmiarach pośrednich i do standardowej długości 450 mm. Na specjalne życzenie, wypychacze z odpowietrzeniem spiralnym są wykonywane również do długości 750 mm. Jako dodatkowy standard do wersji hartowanej (300133), KNARR oferuje również wypychacz z odpowietrzeniem z powłoką DLC (300133DLC). Wytrzymała powłoka DLC nie wymaga dodatkowego smarowania i jest szczególnie odpowiednia, aby zapobiec zatykaniu się spiralnych rowków smarem.


Zoptymalizowane podejście

Dzięki spiralnej geometrii i wynikającemu z niej nierównomiernemu rozmieszczeniu powierzchni, uzyskujemy znacznie lepsze prowadzenie wypychacza w otworze montażowym, a tym samym znacznie mniejsze zużycie – informuje Florian Schneider. Oprócz wygodnej wymienności ze standardowymi wypychaczami, dostrzega on jeszcze jedną ważną korzyść: “Dzięki wysoce precyzyjnej produkcji możemy zagwarantować głębokość rowka spiralnego 0,02 mm na całej długości trzonu wypychacza. Przycinanie do żądanej długości bez tworzenia zadziorów, a nawet dalsza obróbka konturów jest zatem możliwa bez żadnych problemów”.