Skip to main content

Nová generace odvzdušnění


Optimalizace formy pomocí odvzdušňování dutin

Při vstřikování často vzniká vzduch nebo plyny, které nesmí být v žádném případě zachyceny v dutině. V opačném případě vznikají dutiny, které jsou pro vstřikovaný díl škodlivé. Aby se zabránilo kvalitativním nedostatkům plastového dílu, musí být přebytečný vzduch z uzavřeného systému odváděn.

Dostatečné odvzdušnění bylo vždy považováno za jeden z náročných úkolů při vstřikování plastů. Tradičně se tento požadavek plnil například broušenými plochami na vyhazovacím čepu. Tím se nepochybně dosáhne uspokojivých výsledků, pokud jde o odvzdušnění – ale je třeba akceptovat další rizika, jako je tvorba otřepů nebo horší vedení, a tím i výrazně vyšší opotřebení.


Šroubovitá geometrie jako lepší řešení

Společnost KNARR se s touto výzvou vypořádává díky vysoce přesné šroubovicové geometrii, která zajišťuje spolehlivé odvzdušnění. “I při vlastní výrobě forem se opakovaně setkáváme s obtížemi při odvzdušňování. Všechna dosavadní řešení nebyla ideální,” vysvětluje důvody nového přístupu Florian Schneider z technického oddělení prodeje společnosti KNARR.


Široká škála rozměrů

Odvzdušňovací kolíky jsou k dispozici nejen ve všech běžných průměrech od dvou do dvanácti milimetrů, ale také v mezilehlých velikostech a až do standardní délky 450 mm. Ve speciálních řešeních se kolíky vyrábějí také až do délky 750 mm včetně šroubovicové geometrie. Jako doplňkový standard k kalené verzi (300133) nabízí společnost KNARR také odvzdušňovací vyhazovací čep s povrchovou úpravou DLC (300133DLC). Odolný povlak DLC nevyžaduje žádné další mazání a je v této aplikaci obzvláště vhodný, aby se zabránilo ucpávání šroubovicové geometrie.


Optimalizovaný přístup

Díky šroubovicové geometrii a z ní vyplývajícímu nerovnoměrnému uspořádání ploch dosahujeme výrazně lepšího vedení vyhazovače v otvoru, a tím i výrazně nižšího opotřebení, uvádí Florian Schneider. Kromě pohodlné zaměnitelnosti se standardními čepy vidí ještě jednu významnou výhodu: “Díky vysoce přesné výrobě můžeme zaručit hloubku šroubovicové geometrie 0,02 mm po celé délce vyhazovacího čepu. Řezání na konečnou velikost bez vzniku otřepů nebo dokonce další obrysové obrábění je tak možné bez problémů.”